ATM ngân hàng MBBank tại Bắc Giang

ATM Ngân hàng Quân Đội tại Bắc Giang

Thành Phố Bắc Giang 2 địa điểm
Huyện Lạng Giang 1 địa điểm
Huyện Lục Ngạn 1 địa điểm