ATM ngân hàng MBBank tại Thái Nguyên

ATM Ngân hàng Quân Đội tại Thái Nguyên

Huyện Đồng Hỷ 3 địa điểm
Huyện Phổ Yên 1 địa điểm
Huyện Phú Lương 1 địa điểm
Thành Phố Thái Nguyên 6 địa điểm
Huyện Võ Nhai 1 địa điểm