Chi nhánh MBBank Gia Lai

Ngân hàng Quân Đội có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Gia Lai. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Pleiku 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của MBBank Gia Lai


  • Thành Phố Pleiku
  • Phòng giao dịch Pleiku

    Số 07 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, Thành Phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

  • Chi nhánh Gia Lai

    Số 8 Lê Lai, Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Chi nhánh Ngân hàng Quân Đội tại Gia Lai