Chi nhánh MBBank Bắc Ninh

Ngân hàng Quân Đội có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Tỉnh Bắc Ninh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bắc Ninh 1 địa điểm, Thị Xã Từ Sơn 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của MBBank Bắc Ninh


  • Thị Xã Từ Sơn
  • Phòng giao dịch Từ Sơn

    Số 185 Trần Phú, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

  • Thành Phố Bắc Ninh
  • Chi nhánh Bắc Ninh

    Số 10 Nguyễn Đăng Đạo, Thành phố Bắc Ninh

Chi nhánh Ngân hàng Quân Đội tại Bắc Ninh