Ngân hàng MBBank Thành Phố Bắc Ninh Bắc Ninh

Ngân hàng Quân Đội có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Bắc Ninh.