Ngân hàng Quân Đội MBBank

 • Swift Code: MSCBVNVX
 • Telex:
 • Địa chỉ trụ sở chính: 21, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
 • Số điện thoại: 04 3767 4050
 • Số Fax: 04 - 3767 4044
 • Website: www.mbbank.com.vn
 • Email: Mb247@mbbank.com.vn
 • Giờ mở cửa Ngân hàng Quân Đội
  Ngày Thứ Sáng Chiều
  Thứ Hai
  Thứ Ba
  Thứ Tư
  Thứ Năm
  Thứ 6
  Thứ Bảy
  Chủ nhật

Ngân hàng Quân đội (Military Bank) là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam, một doanh nghiệp của Quân đội Nhân dân Việt Nam trực thuộc Bộ Quốc phòng. Thời điểm năm 2009, vốn điều lệ của ngân hàng là 7.300 tỷ đồng, tổng tài sản của ngân hàng năm 2009 là hơn 69.000 tỷ đồng. Ngoài dịch vụ ngân hàng như cho dịch vụ tiền gửi, dịch vụ tín dụng, đầu tư, Ngân hàng Quân đội còn tham gia vào các dịch vụ môi giới chứng khoán, quản lý quỹ, kinh doanh địa ốc bằng cách nắm cổ phần chi phối của một số doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Hiện nay, Ngân hàng Quân đội đã có mạng lưới khắp cả nước với trên 200 điểm giao dịch

Chi nhánh ngân hàng MBBank tại các tỉnh thành